top of page
Search

אושר


אושר הוא עבודה פנימית. כמה מאיתנו חושבים שאושר תלוי בדברים שמחוץ לעצמנו - נשמח כאשר ... או שמחים בגלל ש... או שמחים אם ... אחרים חושבים על אושר כעל דבר נדיר וחולף, או לא בטוחים מההתחלה שזה אפילו אפשרי, כאילו יש מחויבות של "אני לא מאושר".

להיות מאושר לא יכול להיות "דבר" של קצת, כי זה לא איזה "דבר". "אני מאושר", הוא עניין של אמירה - אמירה קדושה, שהופכת למציאות. שום היגיון, שום התלהבות. להיות מאושרים קיימת אפשרות - זה עבודה פנימית. אם אנחנו יכולים לומר, "אני מאושר", וזה נכון, כי אמרנו, זה כוח, מיידי, נצחי.

18 views0 comments

Comments


bottom of page