top of page
Search

ראש השנה - מטרות חדשות

Updated: Apr 10, 2019

קרא את זה לפני שתתחיל יצירת רשימת היעדים לשנת 2019 ....

חפירה זו נועדה לחשוף תובנות ו- 'וואוו' רגעים בהם ניתן להשתמש כדי לאפות תהליך הגדרת המטרות שלך. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים ליצור קשר.

מניסיון שלי, אני לא חושבת שיצירת רשימת המטרות, התאמה של רשימת הפעולות תעשה את הדרך להגשמה, עד שיש לכם מערכת שלמה שתומכת בתהליך, כמו: א. תהיה מחובר, תשקיע זמן בלגלות את ה"למה" שלך, ב. מבנה של תהליך הגשמת המטרה, מה הוא הדרך האפקטיבי ביותר? ג. מה היא רשת התמיכה שלך, מה אתה עושה כאשר אתה לא עומד במילה שלך, לא עובד לפי התוכנית. ד. איך אתה מנהל את הזמן עם כל הנסיבות ושינויים יומיים. ה. מה הם ה"טקסים" היומיים שיש לך כדי להיות בעוצמה ולעשות הכל לפי התוכנית? ו. האם אתה מודע לפעילויות, אנשים ומקומות שמורידים את האנרגיה שלך, ואותם מקורות שממלאים אותך באנרגיה?

הנה עוד כמה שאלות שאתה יכול לשאול את עצמך לפני שאתה נכנס למצב הגדרת המטרות: מה היו הישגים המשמעוטיים שלך ב- 2018 ומדוע? מה היה הדבר הקשה ביותר שהיה עליך להתגבר עליו בשנת 2018 ומה למדת ממנו? חוק פארטו אומר שבכל מצב, 20% מהמאמץ מייצרים 80% מהתוצאות. זה נקרא כלל 80/20: א) מה היו 20% של פעילויות שנתנו לך 80% מהתוצאות שלך? ב) מי היו 20% של האנשים שלך שהפיקו 80% מהתוצאות שלך? ג) מה היו 20% של הרגלים שלך שהוביל 80% של ההצלחות שלך? ד) מה היו 20% של הפעילות שלך בשנת 2018 שיצרו 80% מהבעיות שלך?

האם זה מועיל, מה שאתה עושה?

נניח, יש עסקה טובה וחשובה אשר נכנסת לתהליך מתקדם ומשמעותי. מערכת שלמה, שאתה כמו הקפטן של המטוס מי שצריך את לוח המדדים מולך כדי לדעת מה הפעולות הבאות שלך ואיך אתה עושה ומספיק הכל. מאמן, מישהו כמוני, יש לי את מערכת ATC (בקרת תנועה אווירית) ואני שם כדי לספק לך את הכלים ואת הגיבוי שאתה צריך לאורך הדרך. מערכת ATC מראה את האסטרטגיה והשיטות הנדרשות כדי לשמור על הקפטן מכוון מטרה. אני מכוונת אותך ויוצרת אותך כבן אדם שלא ניתן לעצירה. זוהי טכנולוגיה להגשמה.

תשנה את מכלול המטרות! – למטרות שיביאו אותך להגשמה או טראנספורמציה של החיים שלך. שינוי הכי קטן עכשיו יביא אותך ליעד שונה לגמרה בעתיד. בהצלחה בכל דבר .... באהבה ❤️ רעיה

6 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page